CÔNG TY TNHH I-CUBE VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH I-CUBE VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH I-CUBE VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 22
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

 Là thành viên của Tập đoàn giáo dục I-Cube đến từ Nhật Bản với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục Với bề dày 40 năm kinh nghiệm thực tiễn tại Nhật bản, Trung tâm IZUMI không phải là nơi đơn thuần chỉ cung cấp kiến thức mà còn là nơi giúp trẻ trang bị và rèn luyện những kỹ năng thực tế trước khi vận dụng vào cuộc sống. Đó chính là sứ mệnh của chúng tôi tại Việt Nam. 

SỨ MỆNH CỦA IZUMI:

Through EFFORT and SENSIBILITY, we continue to challenge and improve ourselves to develop PEOPLE and contribute to SOCIETY.

Bằng nỗ lực và tri giác, chúng tôi không ngừng thử thách và cải thiện bản thân để phát triển con người và đóng góp cho xã hội.
 
TẦM NHÌN CỦA IZUMI:

Chúng tôi hướng tới việc trở thành công ty giáo dục Nhật Bản tốt nhất tại Việt Nam, đồng thời tạo nên cầu nối nhân sự giữa Việt Nam với Nhật Bản, và giữa Việt Nam với các nước khác.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH I-CUBE VIỆT NAM