CÔNG TY TNHH HCM VINA Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH HCM VINA

  • Lô B2-C, KCN Becamex- Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước View on Map
Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH HCM VINA Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 30032018
  • Sectors Môi trường/Xử lý chất thải ,

Company Description

Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho CBNV trong toàn Công ty.
2. Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động, các nguyên vật liệu, kỹ thuật công nghệ mới
3. Lập các biển báo, căng dây các khu vực nguy hiểm đề phòng xảy ra tai nạn; che chắn tại các vị trí nguy hiểm;
4. Lập phương án và thực hiện xử lý vật tư thiết bị an toàn thu hồi hoặc không phù hợp.
5. Lập quy trình, quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCN, PCTN
6. Phụ trách các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo hộ lao động và PCCC của Công ty. Phối hợp với BP An toàn sức khỏe và môi trường thực hiện nhiệm vụ và báo cáo trực tiếp trưởng phòng hệ thống
7. Thực hiện việc đăng ký, kiểm định máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, tổ chức huấn luyện, cấp thẻ ATLĐ cho những nhân viên đảm nhận công việc nghiêm ngắt về ATLĐ và giấy chứng nhận ATLĐ.
8. Thực hiện việc quản lý, cấp phát, kiểm tra việc sử dụng bảo hộ lao động cho toàn công ty- Tự động kiểm tra, quản lý, giám sát và hỗ trợ ATVSNN
9. Quản lý an toàn nhà thầu, cho phép thực hiện các công việc đặc thù và các công việc có khả năng phát lửa
10. Quản lý và huấn luyện giáo dục kiến thức nguy hại, duy trì cập nhật bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) và danh mục hóa chất
11. Quản lý và huấn luyện đào tạo về trang bị bảo hộ ATVS, tác nghiệp giám định an toàn và môi trường, tác nghiệp lưu trữ và sử dụng bình cao áp
12. Quản lý sử dụng, tàng trữ và vận chuyển hóa chất, tác nghiệp giới hạn không gian, tác nghiệp ứng biến khẩn cấp đối với hỏa hoạn và rò rỉ hóa chất
13. Quản lý kiểm tra sức khỏe nhân viên
14. Thu thập, tuyên truyền hướng dẫn về các văn bản pháp luật, cập nhật và tuyên truyền quy định pháp luật mới; điều tra, thống kê và dự phòng sự cố tai nạn nghề nghiệp
15. Tiến hành cải thiện, huấn luyện và nghiệp vụ phòng ngừa, kế hoạch PCCC; Quản lý công tác kiểm tra thiết bị PCCC hàng ngày; Quản lý thiết bị PCCC bị sự cố
16. Thu thập và truyền đạt, quản lý thông tin về môi trường (Tuyên truyền quy định pháp luật)
17. Quản lý ứng biến khẩn cấp, Huấn luyện đào tạo và thông báo sự cố ngoài ý muốn

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH HCM VINA