Công ty TNHH GP chuyển đổi số Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH GP chuyển đổi số Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH GP chuyển đổi số Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 DTSVN là doanh nghiệp Dịch vụ, Hỗ trợ Công nghệ thông tin thuộc sở hữu tư nhân được thành lập dựa trên đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Công nghệ thông tin  đầy kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực Ngân hàng Tài chính với đầy nhiệt huyết để sẵn sàng giải quyết bất cứ vấn đề  công nghệ  của khách hàng.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH GP chuyển đổi số Việt Nam