CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 Công ty GMO-Z.com Vietnam Lab Center được thành lập bởi sự hợp tác của công ty mẹ GMO Internet Group và GMO-Z.com Runsystem (công ty thành viên của tập đoàn GMO).

 

Công ty được thành lập ra với mục đích là nghiên cứu những kỹ thuật cũng như xu hướng mới và cùng với phòng R&D của tập đoàn (phòng Innovation and Technology System Office - phòng kỹ thuật hàng đầu) tham gia phát triển sản phẩm mới cho tập đoàn GMO.

 

Mục tiêu của chúng tôi:

Sự hài lòng của khách hàng.

Tạo ra những sản phẩm "Number One".

Không chỉ nghiên cứu những kỹ thuật mới, mà còn tham gia hỗ trợ và phát triển những sản phẩm chiến lược của tập đoàn GMO Internet Group.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH GMO-Z.COM VIỆT NAM LAB CENTER