CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DHS Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DHS

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DHS Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 173
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm:

1. Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn:
DHSoft Business - Giải pháp quản trị toàn diện doanh nghiệp
DHSoft Financial - Phần mềm quản trị tài chính kế toán cho doanh nghiệp vừa và lớn
DHSoft DMS - Phần mềm quản lý hệ thống phân phối
DHSoft CRM - Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
DHSoft HRM - Phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tính lương
DHSoft Forwarding - Phần mềm quản lý giao nhận
2. Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ:
DHSoft Accounting - Phần mềm quản trị tài chính kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
3. Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng:

 

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DHS