CÔNG TY TNHH DREAM HILL VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH DREAM HILL VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH DREAM HILL VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

 CÔNG TY TNHH DREAM HILL VIỆT NAM
- DreamHill is Korea's first 3rd party provider approved by automotive OEM and supplier.
Since its establishment in 2000, Dream Hill has know-how and man power and promise to be a partner who can contribute to customer's quality improvement by providing specialized education, consulting and engineering service.
DreamHill là nhà cung cấp bên thứ 3 đầu tiên của Hàn Quốc được phê duyệt bởi OEM và nhà cung cấp ô tô.
Kể từ khi thành lập năm 2000, Dream Hill có bí quyết và sức mạnh con người và hứa sẽ là đối tác có thể góp phần cải thiện chất lượng của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ giáo dục, tư vấn và kỹ thuật chuyên ngành.
http://drhill.co.kr/

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH DREAM HILL VIỆT NAM