Công ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24h Vietnam Visa Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24h Vietnam Visa

Add a review
 • Share:

Công ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24h Vietnam Visa Components Overview

 • Company Size >
 • Posted Jobs 0
 • Viewed 0
 • Founded Since
 • Sectors Dệt may/ Sợi/ Giầy da,

Company Description

 24h Vietnam Visa (24H VISA) là công ty hàng đu trong lĩnh vc cung cp dch v tư vn th thc chuyên nghip cho người Vit Nam và người nước ngoài. Được thành lp t năm 2009, công ty chúng tôi đã phc v hàng triu khách hàng trong các lĩnh vc khác nhau như: tư vn th tc nhp cnh, xut cnh cho khách trong nước và người nước ngoài, gia hn hoc tư vn cp mi th thc, cung cp các dch v du lch như đt vé máy bay, đt khách sn, tư vn các tour trn gói, dch thut tài liu.

24h Visa hin đang có 3 chi nhánh: Hà Ni, Đà Nng và TP. HCM cùng vi 12 văn phòng đi din trên khp Vit Nam ti Hi Phòng, Ngh An, Nha Trang, Đng Nai, Tây Ninh, Long Xuyên, Cn Thơ, Đà Lt, Huế, Hi An, Bình Dương, Gia Lai vi đi ngũ gm hơn 100 nhân viên chuyên nghip và nhit tình. Làm vic vi chúng tôi Không gì là không th! Chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên th hin năng lc, tiếng nói ca mình và trao li cho h nhng kho tàng tim năng không gii hn.

 • Nhà cung cp dch v tư vn Visa Hàn Quc tt nht năm 2016
 • Công ty phát trin dch v chăm sóc khách hàng nhanh nht năm 2013, 2014, 2015.
 • Công ty cung cp các dch v xut nhp cnh ln nht TP. HCM, có 3 chi nhánh và 9 văn phòng đi din trên khp Vit Nam.
 • Cung cp Visa và các dch v tư vn xut nhp cnh cho 252 đa đim và quc gia.
 • Có lch s làm vic tt vi hơn 52 Đi S Quán và Lãnh S Quán Hà Ni và TP. HCM.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24h Vietnam Visa