Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 237
  • Founded Since 7062012
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description


VINATTI Investment Development and Technology Transfer Joint Stock Company was established by a group of experienced professionals in the field of Information Technology, Telecommunications and Finance. With the guiding principle of human power and technology as the foundation, comprehensive deployment Vinatti services payment at the counter and provide electronic ID card solution helps businesses maximize the power of technology and the Internet in the development of business.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina (VINATTI) được thành lập bởi một nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tài chính. Với phương châm nguồn nhân lực và công nghệ là nền tảng, Vinatti triển khai toàn diện các dịch vụ thanh toán tại quầy và cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử giúp các doanh nghiệp tối đa hóa sức mạnh của công nghệ và Internet trong việc phát triển kinh doanh.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina