Công ty TNHH Công Nghệ CICAT Tuyển dụng mới nhất

Công ty TNHH Công Nghệ CICAT

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Công Nghệ CICAT Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

CICAT -  Tổng Đại lý phân phối của IBM Data Management, WebSphere; Tổng đại lý của SteelEye Technology (HA & DRS), Đại lý phân phối của TopLayer, Reporting Engine, eBworx (Banking), Synergix (ERP)

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Công Nghệ CICAT