CÔNG TY TNHH CALLUS Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH CALLUS

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH CALLUS Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

CÔNG TY TNHH CALLUS là doanh nghiệp chuyên cung cấp Dịch vụ phục vụ quy trình doanh nghiệp (Business Process Outsourcing), lấy trọng tâm là những dịch vụ về chăm sóc khách hàng và tư vấn bán hàng qua điện thoại trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. 

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH CALLUS