CÔNG TY TNHH BZCOM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH BZCOM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH BZCOM Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 166
  • Founded Since 2017
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

Công ty TNHH BZCOM được thành lập với cách một công ty phần mềm Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2017.
Chúng tôi đã phát triển giải pháp E-learning (LMS), chuyển giao nó cho các cơ quan chính phủ và trường đại học lớn ở Việt Nam, đồng thời xây dựng một dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu của chính phủ cho các công ty tại Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm khác nhau cho chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ nhận dạng và nghiên cứu phát triển các giải pháp khác nhau để chuyển đổi thành công ty khởi nghiệp, cũng như đồng hợp tác phát triển các giải pháp phần mềm tiến bộ của Hàn Quốc tại Việt Nam.
 

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH BZCOM