CÔNG TY TNHH BANKUS Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY TNHH BANKUS

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH BANKUS Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 84
  • Founded Since 2020
  • Sectors Kế toán/Tài chính/Kiểm toán ,

Company Description

Công ty TNHH BANKUS được thành lập ngày 20/06/2020. BANKUS hiện có mạng lưới dịch vụ bao phủ 17 tỉnh thành phố trọng điểm tại khu vực Miền Nam, tập trung cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng cho các nhóm khách hàng đại chúng. BANKUS hướng tới trở thành một trong các công ty dịch vụ tài chính tiên phong ứng dụng công nghệ để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và sự tiện ích cho khách hàng.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH BANKUS