Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng(Fe credit) Tuyển dụng mới nhất

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng(Fe credit)

Add a review
  • Share:

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng(Fe credit) Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kế toán/Tài chính/Kiểm toán ,

Company Description

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, tên giao dịch tiếng Anh FE Credit, là một công ty tín dụng có vốn điều lệ 7.328 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giữ 51% cổ phần và Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC giữ 49% cổ phần.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng(Fe credit)