Công ty tài chính Phú Hưng Tuyển dụng mới nhất

Công ty tài chính Phú Hưng

Add a review
  • Share:

Công ty tài chính Phú Hưng Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

 Các cổ đông của Phú Hưng Life gồm có: Công ty Phú Mỹ Hưng và Công ty CX Technology dưới sự điều hành của Ting Family – một gia đình được biết đến qua những thành công nổi bật trong kinh doanh và những đóng góp đáng kể cho xã hội Việt Nam suốt 30 năm qua.

Office Photos

Active Jobs From Công ty tài chính Phú Hưng