CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI KHÁC TÀI SẢN (TECHCOMBANK AMC) Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI KHÁC TÀI SẢN (TECHCOMBANK AMC)

Add a review
  • Share:

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI KHÁC TÀI SẢN (TECHCOMBANK AMC) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Techcombank – Thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực xử lý và mua bán nợ, phát triển mạng lưới, xây dựng cơ bản, kinh doanh vận chuyển và quản lý ô tô, quản lý tài sản, kho… cho ngân hàng, đang cần tuyển nhân sự cho một số vị trí sau đây:

NẮM BẮT CƠ HỘI, GÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI KHÁC TÀI SẢN (TECHCOMBANK AMC)