Công ty NextPay - Trực thuộc Tập đoàn NextTech Tuyển dụng mới nhất

Công ty NextPay - Trực thuộc Tập đoàn NextTech

Add a review
  • Share:

Công ty NextPay - Trực thuộc Tập đoàn NextTech Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Thương Mại Điện Tử,

Company Description

NextPay (trực thuộc Tập đoàn NextTech) là sự sáp nhập của hai doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ VIMO và Công ty Cổ phần Công nghệ mPOS Việt Nam.
 

Office Photos

Active Jobs From Công ty NextPay - Trực thuộc Tập đoàn NextTech