Công ty Máy tính Hà Nội Tuyển dụng mới nhất

Công ty Máy tính Hà Nội

Add a review
  • Share:

Công ty Máy tính Hà Nội Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kho vận,

Company Description


Đươc thành lập từ năm 2001, Công ty Máy tính Hà Nội là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm CNTT. Để phục vụ kế hoạch kinh doanh từ năm 2011

Office Photos

Active Jobs From Công ty Máy tính Hà Nội