CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÔNG NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÔNG NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÔNG NAM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 21
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

Công ty TNHH Kiểm Toán Đông Nam được thành lập với đội ngũ Kiểm toán viên do Bộ Tài Chính cấp chứng chỉ hành nghề cùng với các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhà thầu xây dựng... Với chiều sâu thực tiễn, chiều rộng kiến thức không ngừng học hỏi, trau dồi tích lũy qua nhiều năm công tác, chúng tôi tự tin sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao và các giải pháp tốt nhất về tài chính, kế toán, kiểm toán,…

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo: kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán thông tin tài chính, kiểm toán quyết toán đầu tư,…
• Dịch vụ kế toán: các nghiệp vụ kế toán phát sinh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,…
• Tư vấn các lĩnh vực về thuế: luật thuế, báo cáo thuế,…
• Đánh giá năng lực doanh nghiệp: phân tích tài chính, đánh giá tiềm năng,…của các Công ty
• Tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán,..
• Tư vấn hệ thống thông tin và phần mềm
• Tư vấn phát triển và mở rộng kinh doanh
• Các dịch vụ khác,…
Khách hàng của chúng tôi gồm các Công ty:
• Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
• Các Tổng Công ty Nhà Nước,
• Công ty Cổ phần
• Công ty TNHH và các doanh nghiệp khác.
• Các dự án do các tổ chức nước ngoài tài trợ.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÔNG NAM