Công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn Tuyển dụng mới nhất

Công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn

Add a review
  • Share:

Công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Người nước ngoài/Việt Kiều,

Company Description

 

Office Photos

Active Jobs From Công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn