CÔNG TY CP TECOTEC HCM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CP TECOTEC HCM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CP TECOTEC HCM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

MST: 0315388509
Kiểm tra chất lượng vật liệu bằng phương pháp trực tiếp và phương pháp không phá hủy (NDT)
Đo lường và kiểm tra trong lĩnh vực điện và thông tin vô tuyến
Thiết bị phân tích khoa học phục vụ đánh giá chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng môi trường
Thiết bị phục vụ giáo dục và dạy nghề
Kinh doanh sản phẩm của các hãng như: Shimadre, Rion (Nhật), Time Electronick, Compact Instrument (Anh), Krohn - Hite, XL Microwave, Gigatronics, panmetrics, magnaflux (Mỹ), Nebula, Tck (Trung Quốc), KMC Inosensing (Hàn quốc), K&H, GW - Instek (Đài loan), Edibon, Edilab, Lujan (Tây Ban Nha), Terco, Pendulum (Thụy Điển),...vv   

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CP TECOTEC HCM