Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

Add a review
  • Share:

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Chứng khoán ,

Company Description

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư IPA là một tập đoàn đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng, Năng lượng thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản, lĩnh vực du lịch khách sạn, lĩnh vực dịch vụ và hàng tiêu dùng, thực phẩm (theo hình thức dầu tư trực tiếp). Công ty được thành lập từ năm 2006. Hiện nay số vốn cổ đông hơn 900 tỷ, tổng tài sản hơn 2000 tỷ và một đội ngũ hơn 1000 người ở trong hệ thống công ty thành viên và công ty liên kết.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

DMCA.com Protection Status