Công ty CP Môi giới thương mại Châu Á (ATB) Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP Môi giới thương mại Châu Á (ATB)

  • Phong 206, lau 2, 12 Mac Dinh Chi, Q 1, TP.HCM View on Map
Add a review
  • Share:

Công ty CP Môi giới thương mại Châu Á (ATB) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Thực phẩm/Dịch vụ ăn uống ,

Company Description

Công ty CP Môi giới thương mại Châu Á (ATB) là một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực môi giới giao dịch kỳ hạn hàng hóa tại Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng cà phê trên hai thị trường Luân Đôn & New York.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Môi giới thương mại Châu Á (ATB)