công ty CP Kinh Doanh Địa Ốc HTP Group Tuyển dụng mới nhất

công ty CP Kinh Doanh Địa Ốc HTP Group

Add a review
  • Share:

công ty CP Kinh Doanh Địa Ốc HTP Group Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bất động sản,

Company Description

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý).

Office Photos

Active Jobs From công ty CP Kinh Doanh Địa Ốc HTP Group