Công ty CP Giáo Dục IMG  Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP Giáo Dục IMG

Add a review
  • Share:

Công ty CP Giáo Dục IMG Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 234
  • Founded Since
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về thiết kế các khóa học, giải pháp học tập trực tuyến, các chương trình hỗ trợ học tập quốc tế, gia sư quốc tế, gia sư song ngữ. Chúng tôi hướng tới việc phát triển kỹ năng, bứt phá kiến thức và trải nghiệm giáo dục thông qua nền tảng số.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Giáo Dục IMG