Công ty CP ĐT XD - KT và TM Anh Phát Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP ĐT XD - KT và TM Anh Phát

Add a review
  • Share:

Công ty CP ĐT XD - KT và TM Anh Phát Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

  Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và thương
mại, Công ty Cổ phần Ðầu tư Xây dựng - Kỹ thuật và Thương mại Anh Phát luôn
luôn cố gắng phát triển để hội nhập với nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Với
phương châm “Chất lượng là hàng đầu, niềm tin là cốt lõi” Công ty Cổ phần Ðầu
tư Xây dựng - Kỹ thuật và Thương mại Anh Phát luôn hướng tới sự uy tín, sự tin
tưởng của khách hàng.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP ĐT XD - KT và TM Anh Phát