Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam

Add a review
  • Share:

Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2004
  • Sectors Xây dựng,

Company Description

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam được chuyển đổi từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên 319.3 thuộc Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng. Trải qua hơn 16 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty 319, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành TW, các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội, chỉ huy đơn vị đã năng động sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn. Địa bàn hoạt động và lĩnh vực xây lắp và giao thông của Công ty rộng khắp trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam