Công ty CP Đầu tư KNT Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP Đầu tư KNT

Add a review
  • Share:

Công ty CP Đầu tư KNT Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Phi chính phủ/Phi lợi nhuận ,

Company Description

 Công ty CP Đầu tư KNT được thành lập vào năm 2019 từ các đối tác phía Việt Nam và Nhật Bản. KNT hoạt động trong lĩnh phái cử - trực tiếp tuyển chọn và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản.
L
à 1 đơn vị non trẻ và có số lượng CBNV còn ít ban đầu, tuy nhiên mục tiêu của Ban lãnh đạo KNT là sẽ gây dựng nên một tập thể vững mạnh và có uy tín trong tương lai gần. Phương châm hoạt động của KNT là: “Vì tương lai người lao động”. Ý nghĩa của phương châm này bao gồm cả việc đảm bảo quyền, lợi ích cho người lao động đã tin tưởng chọn KNT để đi lao động tại Nhật Bản, và cả CBNV đã chọn KNT là nơi làm việc lâu dài.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Đầu tư KNT