Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam Tuyển dụng mới nhất

Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

EFY Việt Nam là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu trong lĩnh vực Chính phủ điện tử và Quản lý doanh nghiệp. Các sản phẩm nổi bật bao gồm: Phần mềm Hoá đơn điện tử iHoadon.vn; Bảo hiểm xã hội điện tử eBHXH; Chữ ký số EFY-CA; Phần mềm Một cửa điện tử liên thông; Phần mềm Số hoá; Phần mềm Khiếu nại tố cáo...

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam