CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX (PITCO) Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX (PITCO)

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX (PITCO) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Hành chánh/Thư ký ,

Company Description

 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX (PITCO) là thành viên của Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam (PETROLIMEX) là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công thương.

Chuẩn bị cho kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011, PITCO cần tuyển dụng lao động cho các chức danh:

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX (PITCO)