Công ty cổ phần Xây dựng Đắk Lắk Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần Xây dựng Đắk Lắk

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần Xây dựng Đắk Lắk Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 Công ty cổ phần Xây dựng Đắk Lắk, được thành lập sau khi chuyển đổi DNNN Công ty Xây dựng số I, thành Công ty cổ phần theo Quyết định số: 266/QĐ-UB ngày 18/01/2001 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Là Doanh nghiệp cổ phần với 100% vốn của cổ đông. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản của địa phương với bề dày trên 30 năm xây dựng phát triển. Qua nhiều thời kỳ với tên gọi khác nhau, doanh nghiệp đều là lực lượng xây dựng hàng đầu của tỉnh Đắk Lắk với đội ngũ công nhân lành nghề, đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực và kinh nghiệm, phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi góp phần  thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của tỉnh Đắk Lắk.

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần Xây dựng Đắk Lắk