Công ty Cổ Phần Vinaminco Khánh Hòa Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ Phần Vinaminco Khánh Hòa

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ Phần Vinaminco Khánh Hòa Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 Được thành lập 02/07/2012, với ngành nghề đầu tư, xây dựng. 

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ Phần Vinaminco Khánh Hòa