CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

VIỆT SÁNG TẠO là công ty hoạt động tiên phong trong các lĩnh vực:

▪ Điều khiển & Thiết bị công nghiệp (ĐK&TBCN): Cung cấp, tư vấn, thiết kế mới, lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa hệ thống Điện công nghiệp: Điện động lực, Điện chiếu sáng công nghiệp, Hệ thống điều khiển,

▪ Công nghệ môi trường (CNMT): Cung cấp và tích hợp giải pháp CNMT bao gồm môi trường không khí (xử lý khí thải công nghiệp, Điều hòa không khí trung tâm,…)

▪ Chống sét & Tiếp đất (CS&TĐ): Cung cấp và tích hợp giải pháp trong lĩnh vực CS&TĐ bao gồm: Chống sét trực tiếp, chống sét cảm ứng lan truyền, chống sét cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO