Công ty cổ phần Viet America Business Solution (VABS) Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần Viet America Business Solution (VABS)

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần Viet America Business Solution (VABS) Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2021
  • Sectors Nhân sự ,

Company Description

Công ty cổ phần Viet America Business Solution (VABS) là công ty chuyên cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong cả nước và hiện tại đang là công ty thành viên của tập đoàn IBD (Mỹ). Kiến thức chuyên môn và tính chuyên nghiệp của các ứng viên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của các doanh nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần Viet America Business Solution (VABS)