Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Thành 68 Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Thành 68

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Thành 68 Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

 - Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xây lắp viễn thông

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Thành 68