CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 198
  • Founded Since 2010
  • Sectors Kiến trúc/ Thiết Kế ,

Company Description

Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển đô thị Việt Nam (Vietnam Urban Development Consultant .jsc) chính thức thành lập ngày 27 tháng 07 năm 2010 trên cơ sở các cổ đông sáng lập có nhiều tiềm lực, uy tín và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: Đầu tư bất động sản, Quy hoạch - hạ tầng - triển đô thị, lập và quản lý dự án, tư vấn thiết kế , xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông...
WEBSITE: http://vudc.com.vn/

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM