CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2015
  • Sectors Giáo dục/Đào tạo/Thư viện ,

Company Description

  • AUM Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các trường để liên kết tuyển sinh, chính vì vậy AUM Việt Nam cũng là một trong những Văn phòng tuyển sinh của trường. Các bạn học sinh, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh của AUM Việt Nam tương đương với nộp trực tiếp tại Trường. Đây là điểm khác biệt cơ bản với các cơ sở tuyển sinh thông thường bởi nếu bạn đến Văn phòng tuyển sinh của một trường, các bạn chỉ được tư vấn về một trường. Nếu bạn đến với AUM Việt Nam, bạn có thể được tư vấn về nhiều trường để lựa chọn trường, ngành thích hợp với khả năng, điều kiện kinh tế, điều kiện sinh hoạt của mình.
  • AUM Việt Nam hướng dẫn và đảm bảo toàn bộ hồ sơ nhập học của bạn được chuyển tới đúng điểm đào tạo của Trường. Đặc biệt, nằm trong khuôn khổ hợp tác tuyển sinh, AUM Việt Nam KHÔNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, do đó không giữ sinh viên để đào tạo ngoài trường, toàn bộ các khoản phí, lệ phí tuân thủ theo đúng quy định của nhà trường, không thu thêm bất kỳ khoản phí nào.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM