CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 7
  • Viewed 2632
  • Founded Since
  • Sectors Báo chí/ Truyền hình,

Company Description

FBNC - Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính - Tin tức tại Việt Nam. Phát sóng đa nền tảng các lĩnh vực từ kinh tế tài chính tới tin tức trong nước và thế giới trong sự phát triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam và thế giới.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN FBNC