CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHỞI ĐẦU MỚI Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHỞI ĐẦU MỚI

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHỞI ĐẦU MỚI Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

iải quyết khó khăn cùng doanh nghiệp với thế mạnh về giải pháp phần mềm. NBM Media mang đến ứng dụng di động hữu ích, thiết kế website tập đoàn ấn tượng và các phần mềm quản lý hiệu quả theo từng lĩnh vực

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KHỞI ĐẦU MỚI