CONG TY CO PHAN TRANG Tuyển dụng mới nhất

CONG TY CO PHAN TRANG

Add a review
  • Share:

CONG TY CO PHAN TRANG Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Đồ gỗ/Nội thất ,

Company Description

Cong Ty Co Phan Trang chuyen san xuat-xuat khau cac mat hang thuy hai san dong lanh va do hop sang thi truong cac nuoc Chau Au, Uc, My va cac nuoc Chau A khac. Chung toi co hon 20 nam kinh nghiem trong linh vuc nay. Hien nay, do nhu cau mo rong san xuat kinh doanh chung toi dang can tuyen nhieu ung vien cho cac vi tri khac nhau.

Quy mô công ty: 500-999

Office Photos

Active Jobs From CONG TY CO PHAN TRANG