CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ (IACE) Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ (IACE)

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ (IACE) Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Chăm sóc sức khỏe/Thiết bị Y tế,

Company Description

Hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Người mẫu Thời trang
Tổ chức sự kiện Văn hóa - Nghệ thuật.
Phân phối sản phẩm thời trang.
Chuyên cung cấp người mẫu cho các chương trình, sự kiện Văn hóa - Nghệ thuật.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ (IACE)