Công ty cổ phần thực phẩm Home Food Tuyển dụng mới nhất

Công ty cổ phần thực phẩm Home Food

Add a review
  • Share:

Công ty cổ phần thực phẩm Home Food Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 619
  • Founded Since 2009
  • Sectors Thực phẩm/Dịch vụ ăn uống ,

Company Description

üMọi lựa chọn hàng hóa trong Homefood đều hướng tới một mục đích duy nhất là giúp khách hàng kiến tạo được một nếp sống thực dưỡng thuận tự nhiên, chăm sóc sức khỏe của tất cả mọi người, của cộng đồng. Xây dựng một môi trường tiêu dùng và sản xuất xanh, tự nhiên vì sức khỏe cộng đồng.
ü
üXây dựng Homefood trở thành một cộng đồng chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh và sản xuất các mặt hàng hướng tới chăm sóc sức khỏe con người và cộng đồng, bảo vệ trái đất và sự cân bằng sinh thái bền vững cho các thế hệ tương lai.
ü
üXây dựng Homefood trở thành một môi trường làm việc của những con người mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp có yếu tố phụng sự cộng đồng, vì một cuộc sống hạnh phúc và bình an của tất cả muôn loài.
“Thức ăn làm nên chúng ta. Việc lựa chọn ăn thuận tự nhiên là con đường duy nhất giúp bạn bảo vệ và gìn giữ sức khỏe tự nhiên vốn là món quà mầu nhiệm của sự sống. Homefood tôn trọng quy luật thuận tự nhiên.”
üMục đích: Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ và sản phẩm đều hướng tới mục tiêu giúp khách hàng xây dựng Sức khỏe tự nhiên & An tâm tiêu dùng.
üThái độ: Mỗi khách hàng đều là người quan trọng nhất.
üPhương thức tổ chức: Kết hợp hệ sinh thái kỹ thuật số và tương tác của con người.

Office Photos

Active Jobs From Công ty cổ phần thực phẩm Home Food