CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG MEDIA WORLD Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG MEDIA WORLD

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG MEDIA WORLD Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2007
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Thương Mại Điện Tử,

Company Description

Công ty được thành lập với chức năng tổ chức và xây dựng hệ thống, phát triển mạng lưới đa dịch vụ, quản lý, khai thác kinh doanh dựa trên nhu cầu thiết yếu từ những cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong khu vực.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG MEDIA WORLD