Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Sản Xuất ,

Company Description

Tập đoàn Đại Dương là một tập đoàn kinh tế gồm các thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như : Ngân hàng, Kinh doanh bất động sản, Khách sạn, Truyền thông, Xây dựng, Thực phẩm, Thương mại.
Với đội ngũ 4000 chuyên gia, nhân viên nhiều kinh nghiệm và mạng lưới hoạt động trên khắp ba miền Bắc Trung Nam, Tập đoàn Đại Dương hướng tới mục tiêu thành Tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh của Việt Nam

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương