Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ VK Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ VK

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ VK Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 4
  • Viewed 996
  • Founded Since 2023
  • Sectors Thương Mại Điện Tử,

Company Description

Công ty hoạt động lĩnh vực phần mềm, ứng dụng Vchat shop là sản phẩm của công ty.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ VK