CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU - TAVICO GROUP Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU - TAVICO GROUP

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU - TAVICO GROUP Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 495
  • Founded Since 2005
  • Sectors Đồ gỗ/Nội thất , Kiến trúc/ Thiết Kế , Nông nghiệp/Lâm nghiệp ,

Company Description

TAVICO mong muốn tạo nên môi trường làm việc kỷ luật, văn hóa, đề cao tính nhân văn. Tại đây mỗi nhân viên được quan tâm tạo điều kiện để rèn luyện, phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Ngoài mức lương cố định, nhân viên được thưởng theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao. Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu.

 

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU - TAVICO GROUP