CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HOÁ THIỆN NÔNG Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HOÁ THIỆN NÔNG

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HOÁ THIỆN NÔNG Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Nông nghiệp/Lâm nghiệp ,

Company Description

Công ty Cổ phần Sinh hóa Thiện Nông được thành lập vào ngày 23/04/2021, là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học Nông nghiệp.
Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Thiện Nông tập trung vào việc Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vi sinh trong sản xuất Nông nghiệp; Sản xuất và phân phối các sản phẩm phân bón hữu cơ; Tư vấn kỹ thuật, cung cấp các giải pháp chăm sóc, phát triển cây trồng theo các tiêu chuẩn hữu cơ.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HOÁ THIỆN NÔNG