CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bất động sản,

Company Description

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN (STC) là Chủ Đầu Tư, nhà kiến tạo và phát triển bất động sản mang tầm vóc quốc tế, với kim chỉ nam xây dựng thương hiệu bền vững cho hoạt động kinh doanh, dẫn đầu thị trường với định hướng phát triển Sáng Tạo – Uy Tín – Bền Vững. STC luôn tiên phong phát triển dự án theo phong cách đương đại nhất quán trên mọi phương diện, nhưng vẫn phát huy và duy trì giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÔNG TIÊN