Công ty Cổ phần phần mềm Bravo Tuyển dụng mới nhất

Công ty Cổ phần phần mềm Bravo

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần phần mềm Bravo Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 18
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm về công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh – xã hội.

Sản phẩm chính của BRAVO là “Phần mềm Quản trị tài chính kế toán”, “Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (ERP)” và các dịch vụ.

Thế mạnh của BRAVO là hiểu biết chế độ kế toán Việt Nam, đặc thù quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như kế toán quốc tế và có kinh nghiệm triển khai phần mềm

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần phần mềm Bravo