CÔNG TY CỔ PHẦN NRS RAIZA LOGISTICS VIỆT NAM Tuyển dụng mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN NRS RAIZA LOGISTICS VIỆT NAM

  • Lô CN2-2, KCN Minh Quang, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. View on Map
Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN NRS RAIZA LOGISTICS VIỆT NAM Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 643
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Kho vận,

Company Description

có hoạt động chính là dịch vụ Logistics (bao gồm các hoạt động: dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải;  Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển; Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (bao gồm dịch vụ giao nhận hàng hoá); đầu tư xây dựng nhà kho lưu giữ hàng hoá để cho thuê và thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn).

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN NRS RAIZA LOGISTICS VIỆT NAM