CÔNG TY CỔ PHẦN M-MEDIC Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kiến trúc/ Thiết Kế ,

Company Description

 ông Ty Cổ Phần M-Medic có tên giao dịch M-MEDIC, tên quốc tế M-Medic Joint Stock Company, đang hoạt động trong lĩnh vực Cổng thông tin. Với vốn điều lệ 600.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Long Giang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 176 Phạm Vấn, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: 

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN M-MEDIC